Pierwsza walizka Big Wheel, która umozliwia łatwiejsze wchodzenie po schodach.