Gdzie jest mój kod bezpieczeństwa ?

Ostatnie 3 cyfry na polu z podpisem na odwrocie Twojej karty, lub z prawej strony tego pola.

American Express: 4 cyfry widoczne powyżej numeru karty widocznego na jej froncie.