Smooth, multidirectional wheels for easy manoeuvrability.

Lekko toczące się kółka, zapewniają najlepszą manewrowość.