Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2024

Chcemy poinformować Państwa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej). Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki postępowania z danymi osobowymi, które gromadzimy za pośrednictwem stron internetowych, z których uzyskują Państwo dostęp do niniejszej Polityki prywatności ( “Strony internetowe”), Dane te są zbierane za pośrednictwem udostępnionych przez nas aplikacji lub za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobilnych (“Aplikacje“), za pośrednictwem naszych stron i aplikacji społecznościowych, za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML przesyłanych do użytkownika, które zawierają link do niniejszej Polityki prywatności, a także za pośrednictwem Państwa interakcji w trybie offline z nami, gdy wymagane jest prawne powiadomienie (wliczając w to Strony internetowe, Aplikacje, Strony mediów społecznościowych i interakcje w trybie offline, „Usługi“).

DANE OSOBOWE

Dane osobowe” to informacje, które identyfikują Państwa jako osobę, lub umożliwiają zidentyfikowanie jednostki osobowej, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Adres pocztowy (w tym adresy rozliczeniowe i wysyłki)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Numer karty kredytowej i debetowej
 • Zdjęcie profilowe
 • Identyfikator konta mediów społecznościowych
 • Informacje o podróży, w tym informacje o locie podczas podróżowania.
 • ID zewnętrzne: Jest to unikalny numer identyfikacyjny lub kod przypisany do klienta przez system zewnętrzny. Pomaga firmom śledzić klientów na różnych platformach i w różnych systemach.
 • ID kliknięcia: Identyfikator kliknięcia to unikalny identyfikator przypisany do konkretnego kliknięcia reklamy lub linku. Pomaga firmom śledzić, które reklamy lub linki generują zainteresowanie lub ruch klientów.
 • ID przeglądarki: Identyfikator przeglądarki to unikalny identyfikator powiązany z konkretną przeglądarką internetową. Pomaga firmom zrozumieć, z jakich przeglądarek korzystają ich klienci, aby uzyskać dostęp do ich usług, co może być ważne dla optymalizacji kompatybilności witryny i doświadczenia użytkownika.
 • ID subskrypcji: Identyfikator subskrypcji to unikalny identyfikator przypisany do subskrypcji usługi przez klienta. Pomaga firmom zarządzać i śledzić subskrypcje poszczególnych klientów, ułatwiając obsługę kwestii związanych z subskrypcją i świadczenie spersonalizowanych usług.
 • ID Lead: Lead ID to unikalny identyfikator przypisany do potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży. Pomaga firmom śledzić potencjalnych klientów i ich interakcje z firmą, ułatwiając śledzenie i przekształcanie potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów.
 • Agent Użytkownika Klienta: Agent Użytkownika Klienta odnosi się do aplikacji lub urządzenia, które uzyskuje dostęp do usługi lub strony internetowej. Dostarcza on informacji o typie i wersji używanego oprogramowania lub urządzenia. Pomaga to firmom zapewnić, że ich usługi są kompatybilne z różnym oprogramowaniem i urządzeniami, umożliwiając im optymalizację doświadczenia użytkownika dla różnych platform.

Zbieranie danych osobowych

My i nasi usługodawcy gromadzimy Dane osobowe na różne sposoby, w tym:

 • Poprzez Usługi.
  • Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem Usług, na przykład, gdy zapisują się Państwo do newslettera lub dokonują zakupu.
 • Interakcje offline.
  • W ramach naszych usług zbieramy także Dane osobowe za pośrednictwem interakcji offline, na przykład podczas odwiedzania naszych sklepów, uczestniczenia w jednym z naszych wydarzeń handlowych, składania zamówień przez telefon lub podczas kontaktu z obsługą klienta.
 • Zbieranie Danych z innych źródeł.
  • Otrzymujemy Państwa Dane osobowe z innych źródeł, na przykład z naszych oddziałów, publicznych baz danych, wspólnych partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych (w tym od osób, z którymi są Państwo przyjaciółmi lub jesteście w inny sposób połączeni) oraz od innych stron trzecich. Ponadto, jeśli zdecydują się Państwo połączyć swoje konto mediów społecznościowych z Państwa kontem na Stronie internetowej, niektóre Dane osobowe z Państwa konta społecznościowego zostaną udostępnione nam, co może obejmować Dane osobowe, które są częścią Państwa profilu lub profili Państwa znajomych.

Musimy zbierać dane osobowe w celu świadczenia Państwu żądanych Usług. Jeśli nie podadzą Państwo wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu Usług. Jeśli ujawnią Państwo nam lub naszym usługodawcom jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innych osób, a będących związanych z Usługami, oświadczają Państwo, że mają do tego upoważnienie oraz do tego, aby umożliwić nam korzystanie z tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

INFORMACJE POUFNE

Nie zbieramy i nie prosimy o udostępnianie czy ujawnianie nam jakichkolwiek poufnych Danych osobowych (na przykład danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych lub cech genetycznych, danych mających tło kryminalne, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej, numerów ubezpieczenia społecznego, danych dotyczących zdrowia) w ramach lub za pośrednictwem Usług lub w inny sposób.

Wykorzystanie Danych osobowych

My i nasi usługodawcy używamy Danych osobowych w uzasadnionych celach biznesowych, w tym:

 • W celu zapewnienia funkcjonalności Usług i spełniania Państwa zapytań.

  • Aby zapewnić Państwu funkcjonalność Usług, na przykład dostęp do zarejestrowanego konta i zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta.
  • Aby reagować na Państwa zapytania i spełnić prośby, w przypadku kontaktu za pośrednictwem jednego z naszych internetowych formularzy kontaktowych lub w inny sposób, na przykład, przesyłając nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub pytając o wycenę lub inne informacje na temat Naszych usług.
  • Aby zakończyć Państwa transakcje i zapewnić Państwu odpowiednią obsługę klienta.
  • Aby przesłać Państwu informacje administracyjne, takie jak zmiany naszych warunków, zasad i polityki.
  • Aby umożliwić Państwu wysyłanie wiadomości do innej osoby, jeśli zdecydują się Państwo to zrobić. Będziemy angażować się w te działania, aby zarządzać naszymi stosunkami umownymi z Państwem i/lub spełniać prawne zobowiązania.
 • Udostępnianiu Państwu naszego newslettera i/lub innych materiałów marketingowych oraz w celu ułatwienia udostępniania treści na portalach społecznościowych.

  • W celu wysyłania Państwu komunikacji marketingowej - na przykład poprzez wiadomość e-mail, SMS, telefon, czat - z informacjami o naszych usługach, nowych produktach i innych wiadomościach o naszej firmi.
  • Aby ułatwić korzystanie z funkcji udostępniania na portalach społecznościowych, z której chcą Państwo korzystać.
   Będziemy angażować się w tę działalność za Państwa zgodą lub w uzasadnionym interesie.
 • Analizę Danych osobowych w celu raportowania biznesowego i świadczenia spersonalizowanych usług.

  • Aby przeanalizować lub przewidzieć preferencje naszych użytkowników w celu przygotowania zbiorczych raportów o trendach dotyczących wykorzystania naszych treści cyfrowych, dzięki czemu możemy ulepszać nasze Usługi.
  • Aby lepiej Państwa zrozumieć, dzięki czemu możemy spersonalizować nasze interakcje z Państwem i dostarczyć Państwu informacji i/lub ofert dostosowanych do Państwa zainteresowań.
  • Aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje, abyśmy mogli dostarczać treści za pośrednictwem naszych Usług, które według nas będą odpowiednie i interesujące dla Państwa.
   Za Państwa zgodą lub w związku z naszym uzasadnionym interesem zapewnimy spersonalizowane usługi.
 • Umożliwienie Państwu wzięcia udziału w loteriach, konkursach lub innych promocjach.

  • Aby umożliwić Państwu udział w loteriach, konkursach i innych promocjach oraz w celu administrowania tymi działaniami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady zawierające dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy Państwa Dane osobowe.
   Używamy tych informacji do zarządzania naszymi stosunkami umownymi z Państwem.
 • Agregowanie i/lub anonimizowanie Danych osobowych.

  • Gromadzimy Dane osobowe, aby nie były już uważane za Dane osobowe.
   Robimy to, aby wygenerować inne dane do naszego użytku, których używamy i które ujawniamy w dowolnym celu.
 • Osiąganie naszych celów biznesowych

  • Do analizy danych, na przykład w celu poprawy wydajności naszych Usług.
  • W przypadku audytów, w celu sprawdzenia, czy nasze wewnętrzne procesy funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub kontraktowymi.
  • Do celów monitorowania bezpieczeństwa i oszustw, na przykład, do wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom popełnienia kradzieży tożsamości.
  • Do opracowywania nowych produktów i usług.
  • Do doskonalenia, ulepszania lub modyfikowania naszych obecnych produktów i usług.
  • Do identyfikacji trendów użytkowania, na przykład w celu poznania, które części naszych Usług są najbardziej interesujące dla użytkowników.
  • W celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników.
  • W celu prowadzenia i rozszerzania naszej działalności biznesowej, na przykład, aby zrozumieć, które części naszych Usług są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, dzięki czemu możemy skupić naszą energię na spełnianiu ich oczekiwań.
   Angażujemy się w te działania, aby zarządzać naszymi stosunkami umownymi z Państwem, wywiązywać się z obowiązku prawnego i/lub mamy ku temu uzasadniony interes.

Ujawnianie Danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe:

 • Naszym partnerom w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
  • Listę i lokalizację naszych partnerów mogą sprawdzić Państwo tutaj: www.aboutbags.com. Partnerzy w rozumieniu niniejszego dokumentu oznaczają podmioty kontrolowane przez nas, pod wspólną kontrolą lub kontrolujące nas.
 • Naszym usługodawcom zewnętrznym, aby ułatwić im świadczenie nam usług.
  • Mogą to być dostawcy usług, takich jak: hosting witryn, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, technologia informacyjna i związana z nią infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie poczty e-mail, audyt i inne usługi.
 • Osobom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie informacji marketingowych zgodnie z dokonanymi przez Państwa wyborami.
 • Osobom trzecim sponsorującym loterie, konkursy i inne promocje.
 • Korzystając z Usług, mogą Państwo zdecydować o ujawnieniu Danych osobowych.
  • Na forach dyskusyjnych, czacie, stronach profilowych, blogach i innych usługach, do których można wysyłać informacje i treści (w tym między innymi nasze strony mediów społecznościowych). Należy pamiętać, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane za pośrednictwem tych usług stają się publiczne i mogą być dostępne dla innych użytkowników i ogółu społeczeństwa.

  • Poprzez udostępnianie przez Państwa treści za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdy korzystają Państwo z Usług w związku ze swoim kontem w mediach społecznościowych, będą Państwo udostępniać informacje swoim znajomym powiązanym z kontem społecznościowym, innym użytkownikom i dostawcom kont serwisów społecznościowych. W ten sposób upoważniają nas Państwo do umożliwiania udostępniania informacji i jednocześnie rozumieją, że korzystanie z udostępnianych informacji będzie podlegać polityce prywatności dostawcy mediów społecznościowych.

Inne Zastosowania i Ujawnienia

Używamy również i ujawniamy Państwa Dane osobowe, jeśli jest to konieczne lub stosowne, szczególnie, gdy mamy do tego prawny obowiązek lub uzasadniony interes

 • Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem.
  • Może to obejmować prawa poza Państwa krajem zamieszkania.
 • Aby spełnić wymagania władz publicznych i rządowych.
  • TMogą to być władze poza Państwa krajem zamieszkania.
 • Do współpracy z organami ścigania.
  • Na przykład, gdy odpowiadamy na żądania i zapytania organów ścigania.
 • Z innych powodów prawnych.
  • Aby egzekwować nasze warunki.
  • Aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszych partnerów, Państwa lub innych.
 • W związku ze sprzedażą lub transakcją handlową.
  • Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu Państwa Danych osobowych stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego podziału całości lub części naszej organizacji, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnymi postępowaniami). Takie strony trzecie mogą obejmować na przykład jednostkę przejmującą i jej doradców.

INNE INFORMACJE

“Inne informacje” to wszelkie informacje, które nie ujawniają Państwa tożsamości lub nie odnoszą się bezpośrednio do możliwości zidentyfikowania jednostki, takie jak:

 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych dostarczonych przez Państwa technologii, które nie ujawniają Państwa tożsamości
 • Informacje demograficzne i inne dostarczone przez Państwa informacje, które nie ujawniają Państwa tożsamości
 • Informacje, które zostały zebrane w taki sposób, że nie ujawniają już Państwa tożsamości
  Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem (np. w ramach RODO) mamy obowiązek traktować Inne informacje jako Dane osobowe, używamy i ujawniamy je do celów, dla których używamy i ujawniamy Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką.

Zbieranie Innych informacji

My i nasi usługodawcy gromadzimy Dane osobowe na różne sposoby, w tym:

 • Za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia

  • Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek internetowych lub automatycznie za pośrednictwem Państwa urządzenia, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, rodzaj i wersję przeglądarki internetowej oraz nazwę i wersję Usług (takich jak Aplikacja), z których Państwo korzystają. Używamy tych informacji, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług.
  • Po pobraniu i korzystaniu przez Państwa z Aplikacji my i nasi dostawcy usług śledzimy i zbieramy dane o jej użytkowaniu, takie jak data i godzina, w których Aplikacja na Państwa urządzeniu uzyskuje dostęp do naszych serwerów oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do Aplikacji na podstawie Państwa numeru urządzenia.
 • Używanie plików cookies

  • Pliki cookies to fragmenty informacji przechowywane bezpośrednio na komputerze, z którego Państwo korzystają. Pliki cookies pozwalają nam zbierać informacje, takie jak rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na Usługach, odwiedzane strony, preferencje językowe i inne anonimowe dane o ruchu. My i nasi usługodawcy używamy tych informacji do celów bezpieczeństwa, aby ułatwić nawigację, efektywniej wyświetlać informacje i spersonalizować Państwa doświadczenia. Gromadzimy również informacje statystyczne na temat korzystania z Usług w celu ciągłego doskonalenia ich wyglądu i funkcjonalności, zrozumienia, w jaki sposób są wykorzystywane i pomagają nam w rozwiązywaniu pytań na ich temat. Pliki cookies dodatkowo pozwalają nam wybrać, które z naszych reklam lub ofert najprawdopodobniej będą dla Państwa atrakcyjne i które możemy wyświetlać, kiedy korzystają Państwo z Usług. Używamy również plików cookies lub innych technologii w reklamach internetowych do śledzenia odpowiedzi na nie. Jednocześnie nie odpowiadamy jednak na sygnały, które nie są śledzone przez przeglądarkę.

  • IJeśli nie chcą Państwo, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookies, większość przeglądarek pozwala automatycznie odrzucać pliki cookies lub umożliwia odrzucenie lub zaakceptowanie określonego pliku cookie (lub plików cookies) z określonej witryny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: cookie policy. http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Jeśli jednak nie zaakceptują Państwo plików cookies, będą mogli Państwo napotkać pewne niedogodności związane z korzystaniem z Usług. Użytkownik może również nie otrzymywać reklam lub innych ofert od nas, które są odpowiednie dla Państwa zainteresowań i potrzeb.

 • Korzystanie ze znaczników pikselowych i innych podobnych technologii.

  • Znaczniki pikselowe (znane również jako web beacons i czyste pliki GIF) mogą być używane między innymi do śledzenia działań użytkowników Usług (w tym odbiorców poczty e-mail), mierzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych i tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Usług i wskaźników odpowiedzi na nie.
 • Google Analytics.

  • Korzystamy z Google Analytics, który wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie do zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z Usług oraz raportowania na temat działań i trendów. Ta usługa może również zbierać informacje dotyczące korzystania z innych witryn, aplikacji i zasobów internetowych. Na stronie: www.google.com/policies/privacy/partners/, można poznać praktyki Google i dokonać wyboru niewyrażenia zgody (opt-out), pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Korzystanie z technologii Adobe Flash (w tym Flash Local Shared Objects - Flash LSOs) i innych podobnych technologii.

  • Używamy Flash LSOs i innych technologii do, między innymi, zbierania i przechowywania informacji o korzystaniu z Usług. Jeśli nie chcą Państwo, aby Flash LSOs były przechowywane na Państwa komputerze, mogą Państwo dostosować ustawienia odtwarzacza Flash, aby zablokować pamięć Flash LSO za pomocą narzędzi w panelu opcji Ustawień przechowywania witryn internetowych. Mogą Państwo także przejść do Panelu globalnych Global Storage Settings Panel ustawień pamięci i postępować zgodnie z instrukcjami (które mogą wyjaśniać na przykład, jak usunąć istniejące Flash LSOs, określane jako "informacje" na stronie Macromedia), jak zapobiegać umieszczaniu Flash LSOs na Państwa komputerze bez pytania i (dla Flash Player 8 i nowszych wersji) jak blokować Flash LSOs, które nie są dostarczane przez operatora strony, którą odwiedzają Państwo w danej chwili. Należy pamiętać, że ustawienie Flash Playera w celu ograniczenia akceptacji Flash LSO może zmniejszyć lub utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash.
 • Lokalizacja fizyczna

  • Możemy gromadzić fizyczną lokalizację Państwa urządzenia, na przykład za pomocą satelity, wieży telefonicznej lub sygnału WiFi. Możemy używać fizycznej lokalizacji Państwa urządzenia, aby dostarczyć Państwu spersonalizowane usługi i treści związane z lokalizacją. Czasami dzielimy się także fizyczną lokalizacją Państwa urządzenia, w połączeniu z informacjami o oglądanych reklamach i innych zebranych przez nas informacjach z naszymi partnerami marketingowymi, aby umożliwić im dostarczanie bardziej spersonalizowanych treści i badanie skuteczności kampanii reklamowych. W niektórych przypadkach mogą Państwo zezwalać lub odmawiać takich zastosowań i/lub udostępniać lokalizację swojego urządzenia, ale jeśli to Państwo zrobią, my i/lub nasi partnerzy marketingowi możemy nie być w stanie zapewnić odpowiednich spersonalizowanych usług i treści.

Wykorzystanie i ujawnianie informacji w związku z Meta

Korzystamy z usług Meta Platforms Ireland Ltd ("Meta") w zakresie wdrażania usług takich jak Meta Conversions API, wtyczki społecznościowe Facebooka i Facebook Pixel. Za pośrednictwem tych usług udostępniamy Meta informacje w celu uzyskania cennych informacji na temat korzystania z witryny przez użytkownika i jego zainteresowania naszymi produktami, np. w celu dostarczania użytkownikowi reklam lepiej dopasowanych do jego zainteresowań, dostarczania nam analiz i statystyk oraz ulepszania naszej witryny. Przetwarzamy dane osobowe, które udostępniamy Meta, wyłącznie na podstawie zgody użytkownika.

Działamy jako współadministratorzy wraz z Meta zgodnie z art. 26 RODO w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach wskazanych powyżej. Odbywa się to za pośrednictwem Piksela Facebooka. Zawarliśmy niezbędne umowy z Meta w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z wymogami RODO. Ponadto Meta może wykorzystywać dane użytkownika jako niezależny administrator w celu ulepszania, dostarczania i zabezpieczania produktów Meta. Więcej informacji na temat operacji przetwarzania danych wykonywanych przez Meta oraz wszelkich praw przysługujących użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, można znaleźć w polityce prywatności Meta dostępnej pod adresem (https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/).

Należy wziąć pod uwagę, że informacje użytkownika mogą być powiązane z jego kontem na Facebooku, np. w przypadku odwiedzania witryny za pomocą logowania do Facebooka lub wtyczek społecznościowych.

Wykorzystanie i ujawnianie Innych informacji

Możemy wykorzystywać i ujawniać Inne Informacje w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującym prawem mamy obowiązek postępować inaczej. W niektórych przypadkach łączymy Inne informacje z Danymi osobowymi. Jeśli to zrobimy, będziemy traktować połączone informacje jako Dane osobowe tak długo, jak będą one połączone.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONY TRZECIE

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy i nie jest odpowiedzialna za prywatność, informacje lub inne praktyki stron trzecich, w tym stron trzecich, które obsługują dowolne strony internetowe lub usługi, z którymi łączą się Usługi. Umieszczenie linku w Usługach nie oznacza poparcia dla połączonej strony lub usługi przez nas lub przez naszych partnerów.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień dotyczących wykorzystania i ujawniania w związku z Facebookiem, nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie informacji, wykorzystywanie, ujawnianie lub zasady bezpieczeństwa lub praktyki innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM lub innego dewelopera aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platform mediów społecznościowych, dostawcy systemu operacyjnego, dostawcy usług bezprzewodowych lub producenta urządzenia, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych, które ujawniają Państwo innym organizacjom poprzez lub w związku z Aplikacjami lub naszymi Stronami mediów społecznościowych.

REKLAMA STRONY TRZECIEJ

Używamy zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą Państwa zainteresować, kiedy uzyskują Państwo dostęp do Usług i innych witryn lub usług online.

Mogą Państwo otrzymywać reklamy oparte na informacjach związanych z dostępem i korzystaniem z Usług i innych witryn internetowych lub usług online za pośrednictwem Państwa dowolnego urządzenia, a także w odniesieniu do informacji otrzymanych od stron trzecich. Strony te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w Państwa przeglądarce (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Korzystają również ze zgromadzonych informacji na temat Państwa korzystania z Internetu, aby rozpoznać Państwa na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy czy laptop. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak z niej zrezygnować w przeglądarkach internetowych w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, na którym uzyskują Państwo dostęp do niniejszej Polityki prywatności mależy odwiedzić stronę http://optout.aboutads.info/#/ i http://optout.networkadvertising.org/#/. Aby zrezygnować z aplikacji mobilnych, można również pobrać aplikację AppChoices pod adresem http://www.aboutads.info/appchoices.

OCHRONA

Staramy się wykorzystywać uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych w naszej organizacji. Niestety nie istnieje 100% gwarancji bezpieczeństwa dla transmisji danych przez Internet lub za pośrednictwem systemu pamięci masowej. Jeśli mają Państwo powody uważać, że Państwa interakcja z nami nie jest już bezpieczna, należy natychmiast nas o tym powiadomić zgodnie z wytycznymi opisanymi w poniższej sekcji "Kontakt z nami".

WYBÓR I DOSTĘP

Państwa wybory dotyczące wykorzystania i ujawnienia Państwa Danych osobowych

Dajemy Państwu wybór dotyczący wykorzystania i ujawnienia Państwa Danych osobowych w celach marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z:

 • Odbierania wiadomości elektronicznych od nas: jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas e-maili o treściach marketingowych, mogą Państwo z tego zrezygnować, klikając link rezygnacji z subskrypcji w dowolnej komunikacji marketingowej lub kontaktując się z nami pod adresem: www.aboutbags.com.
 • Udostępniania przez nas Państwa Danych osobowych partnerom w celu bezpośredniego marketingu: jeśli wolą Państwo, abyśmy nie przekazywali Państwa Danych osobowych naszym partnerom w celach marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z tego, kontaktując się z nami pod adresem: www.aboutbags.com.
 • Udostępniania przez nas Państwa Danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim w celu bezpośredniego marketingu: jeśli wolą Państwo, abyśmy nie przekazywali Państwa Danych niepowiązanym stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrezygnować z tego, kontaktując się z nami pod adresem: www.aboutbags.com.

Postaramy się spełnić Państwa żądania tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas e-maili związanych z marketingiem, nadal będziemy wysyłać Państwu ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować.

W jaki sposób można uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje Dane osobowe

Jeśli chcielibyście Państwo poprosić o sprawdzenie, poprawienie, aktualizację, , ograniczenie, zastrzeżenie lub usunięcie Danych osobowych, które wcześniej nam Państwo przekazaliście lub jeśli chcieliby Państwo poprosić o otrzymanie elektronicznej kopii swoich Danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych odnosi się do Państwa w obliczu obowiązującego prawa), mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem strony: www.aboutbags.com lub pisząc do nas na adres wymieniony w sekcji “Kontakt z nami”. Odpowiemy na Państwa prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

W swojej prośbie proszę wyjaśnić, jakie Dane osobowe mają być zmienione, czy mają być one usunięte z naszej bazy danych lub jakie ograniczenia chcieliby Państwo zastosować odnośnie korzystania z Państwa Danych osobowych. Ze względów bezpieczeństwa realizujemy jedynie zapytania dotyczące Danych osobowych związanych z konkretnym adresem e-mail, z którego wysyłają Państwo do nas swoją prośbę. Możemy wymagać weryfikacji Państwa tożsamości przed wykonaniem Państwa żądania. Postaramy się spełnić Państwa zapytania tak szybko, jak to możliwe.

Należy pamiętać, że możemy zachować pewne informacje do celów prowadzenia dokumentacji i/lub aby zrealizować wszelkie transakcje rozpoczęte przed żądaniem dokonania zmiany lub usunięcia (np. dokonując zakupu lub korzystając z promocji, mogą Państwo nie być w stanie zmienić lub usunąć dostarczonych Danych osobowych do momentu zakończenia danego zakupu lub promocji). Mogą również istnieć szczątkowe informacje, które pozostaną w naszych bazach danych i innych zapisach, które nie zostaną usunięte.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak to konieczne lub dozwolone w świetle celu (celów), dla którego zostały uzyskane i zgodne z obowiązującym prawem.

Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują:

 • Okres, w którym utrzymujemy z Państwem stałą relację i świadczymy Państwu Usługi (na przykład tak długo, jak mają Państwo konto u nas lub korzystają z Usług);
 • W zależności od tego, czy istnieje prawne zobowiązanie, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas prowadzenia rejestrów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć) lub
 • Czy przechowywanie danych jest zalecane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązującego statutu przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzenia regulacyjnego).

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ NIELETNICH

Usługi nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia, a my świadomie nie gromadzimy Danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem tych krajów, w których minimalny wiek jest niższy.

JURYSDYKCJA I TRANSFER TRANSGRANICZNY

Państwa Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy swoje jednostki lub w których angażujemy dostawców usług. Korzystając z Usług, przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa dane zostaną przekazane do krajów poza Państwa krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, które mogą stosować zasady ochrony danych, które różnią się od zasad obowiązujących w Państwa kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych krajach mogą być uprawnione do dostępu do Państwa Danych osobowych.

Jeżeli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (składającym się z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, zwanych razem EOG”): niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z normami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku transferów z EOG do krajów, które nie zostały uznane za odpowiednie przez Komisję Europejską, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony Państwa danych osobowych.

USŁUGI PŁATNOŚCI STRON TRZECICH

Będziemy korzystać z usługi płatności stron trzecich w celu przetwarzania płatności dokonanych za pośrednictwem Usług. Jeśli chcą Państwo dokonać płatności za pośrednictwem Usług, Państwa Dane osobowe będą gromadzone przez taką stronę trzecią, a nie przez nas i będą podlegać polityce prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityce prywatności. Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych przez tę trzecią stronę.

AKTUALIZACJE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

„Ostatnio zaktualizowany" status znajdujący się na początku niniejszej dokumentu wskazuje na to, kiedy niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności w Usługach. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności.

KONTAKT Z NAMI

W przypadku działań związanych z handlem elektronicznym firma Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgia jest odpowiedzialna za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych w ramach niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku naszych sklepów odpowiedzialność ponosi Samsonite Sp.z o.o., Crown Tower, Ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, Polska

W przypadku pytań dotyczących prywatności, prosimy o kontakt pod adresem privacy@aboutbags.com. Ze względu na to, że komunikacja e-mail nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie podawać nam numerów kart kredytowych ani innych poufnych informacji w Państwa komunikacji z nami.

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH W EOG

Osoby mieszkające w EOG mogą również: