Opierając się na naszych trwałych wartościach i naszym dziedzictwie w zakresie innowacji, jakości i trwałości, prezentujemy naszą wizję- stać się najbardziej zrównoważoną firmą oferującą torby i bagaż podróżny na świecie.

Nową globalną strategię, nazwaliśmy „Nasza odpowiedzialna podróż”. Potwierdza ona nasze cele które zamierzamy osiągnąć do roku 2030 - od tego, jak powstają nasze produkty, po ich trwałość; chcemy odgrywać aktywną rolę w zmniejszaniu naszego wpływu na planetę i sprawić, że nasi pracownicy, partnerzy i społeczności angażując się w nasze działania będą czerpać z nich korzyści.

Ułatwiamy naszym klientom podróże, tworząc najlepsze produkty oraz stosując najbardziej zrównoważone i innowacyjne materiały oraz metody produkcji.

Cykl życia produktu
Cykl życia produktu
Tworząc trwałe produkty ​​zmniejszamy globalny problem odpadów - ale to dopiero pierwszy krok; dzięki długim okresom gwarancyjnym i rozległej sieci napraw, zapewniamy Ci spokojną podróż w dowolne miejsce na świecie.
PUNKTY NAPRAW
PUNKTY NAPRAW
PUNKTY NAPRAW
Jesteśmy w stanie naprawić każde przypadkowe uszkodzenie lub zużycie Twojego bagażu Samsonite w naszych centrach napraw - jest ich ponad 200 w 65 krajach na całym świecie.
Innowacyjne materiały
Innowacyjne materiały
Innowacyjne materiały
Nieustannie pamiętamy o tym by nasze wzornictwo szło w parze z poszanowaniem zasobów naturalnych. Przy tworzeniu naszych produktów coraz częściej decydujemy się na użycie trwałych, wysokiej jakości, materiałów pozyskiwanych z wykorzystaniem przetworzonych odpadów. Unikalna w branży tkanina Recyclex® którą wykorzystujemy w produkcji wykonana jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu plastikowych butelek. Dajemy im drugie życie, jednocześnie zmniejszając zużycie dziewiczych materiałów.
Od 2018 roku wprowadziliśmy na rynki na całym świecie ponad 50 produktów, wykonanych z ekologicznego materiału Recyclex®, jest on wykonany w 100% z butelek PET (rPET) pochodzących z recyklingu poużytkowego. Szacujemy, że w rezultacie ponad 68 miliony butelek PET o pojemności 500 ml otrzymało drugie życie.

Nieustannie ciężko pracujemy, aby zminimalizować nasz wpływ na zmiany klimatyczne i wyznaczyliśmy jasne cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, które oznaczają, że do 2025 r. będziemy jako firma neutralni pod tym względem. Zamierzamy także obserwować firmy tworzące nasz łańcuch dostaw, by wspólnie działać w celu zmniejszenia emisji.

Zwiększanie wydajności
Zwiększanie wydajności
Nieustannie śledzimy wielkość emisji śladu węglowego na wszystkich etapach naszej działalności, żeby skupić się na najskuteczniejszych sposobach zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i emisji.
Naszym celem jest zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla w naszej działalności o 15% do 2025 r. W porównaniu do roku 2017 osiągnęliśmy już spadek o 6,6% (dane za rok 2019)
Redukcja emisji
Redukcja emisji
Redukcja emisji
Monitorujemy emisje z własnej działalności, naszych produktów i ich opakowań. Wdrażamy najlepsze praktyki, wykorzystujemy zieloną energię i wprowadzamy innowacje, aby zwalczać przyczyny zmian klimatycznych.

Troszczymy się o ludzi i o społeczności, w których działamy. Wdrażamy dobre praktyki, dążymy do pozytywnego wpływu, nie tylko w ramach naszej bezpośredniej działalności, by zapewnić im dostęp do godziwych źródeł utrzymania.

Szanujemy Prawa Człowieka
Szanujemy Prawa Człowieka
Szanujemy Prawa Człowieka
Jako odpowiedzialna firma, chcemy mieć pewność, że ludzie, którzy pracują dla naszych dostawców, są traktowani dobrze i sprawiedliwie - przestrzegamy naszych obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka wśród ludzi z którym się stykamy, a także przestrzegania standardów określonych w Kodeksie Postępowania naszej firmy.
KARTA ETYCZNA SAMSONITE
KARTA ETYCZNA SAMSONITE
Nasz Kodeks Postępowania skierowany do dostawców „Karta Etyczna Samsonite” zobowiązuje ich do spełniania określonych standardów uczciwości i odpowiedzialności tak, aby wszyscy zaangażowani w wytwarzanie produktów Samsonite byli traktowani z szacunkiem i troską.
ODPOWIEDZIALNE ZAOPATRZENIE
ODPOWIEDZIALNE ZAOPATRZENIE
Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby mieć pewność, że towary, które nam dostarczają, są pozyskiwane i produkowane w sposób odpowiedzialny. Chociaż nasz obecny program odpowiedzialności społecznej jest właściwy, będziemy kontynuować wdrażanie naszych standardów i zapewnianie ochrony praw człowieka w całym naszym łańcuchu dostaw.
W 2019 roku Samsonite przeprowadził 314 audytów dla 288 fabryk poziomu 1, aby upewnić się, że przestrzegają naszych wysokich standardów i właściwej polityki zaopatrzenia. Będziemy nadal rozszerzać nasz program odpowiedzialności społecznej, aby uniknąć negatywnego wpływu firmy na przestrzeganie praw człowieka.

Największą wartością naszej firmy są ludzie. Wiemy, że ich pasja i zaangażowanie pozwolą na osiągnięcie naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspieramy ich podczas podróży służbowych, zapewniając bezpieczne środowisko pracy oraz najlepsze możliwości, kulturę i wsparcie.

Zaangażowanie i Rozwój
Zaangażowanie i Rozwój
Chcemy, aby nasi ludzie rozwijali się i wiemy, że pomaganie im pomoże w naszym przyszłym wzroście. Zapewniamy znaczące możliwości rozwoju, nagradzamy i doceniamy wyniki oraz zapewniamy bezpieczne środowisko pracy, jednocześnie promując i wspierając zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.
Uruchomiliśmy nową globalną platformę HR - Ask Athena - aby zapewnić każdemu dostęp do informacji o możliwościach rozwoju, a także o ich wynagrodzeniach, świadczeniach i ogólnych procesach w miejscu pracy.
Różnorodność i Integracja
Różnorodność i Integracja
Różnorodność i Integracja
Jesteśmy zaangażowani w kulturę, która jest tak różnorodna i tętniąca życiem, jak świat, po którym podróżujemy, witając ludzi z różnych środowisk i zapewniając każdemu dostęp do możliwości wykorzystania ich potencjału.
RÓWNOWAGA PŁCI
RÓWNOWAGA PŁCI
RÓWNOWAGA PŁCI
Ponad 50% pracowników na całym świecie stanowią kobiety, a naszym celem jest osiągnięcie równowagi płci na kluczowych stanowiskach do 2030 r.
Jako Samsonite zobowiązaliśmy się do wprowadzania zmian w kwestiach społecznych i wspierania naszych lokalnych społeczności. Niezależnie od tego, czy jest to działanie na rzecz organizacji charytatywnych, czy też ofiarowanie naszego czasu lub produktów, wiemy, że nasze wysiłki filantropijne mogą uczynić różnicę.
Nasze podejście
Nasze podejście
Od ponad wieku Samsonite chroni mienie ludzi podróżujących po świecie. Dziś chcemy chronić i zachować piękną planetę, którą wspólnie dzielimy, oraz dbać o najbardziej wrażliwych z nas. Decyzje dotyczące najbardziej efektywnych sposobów wspierania społeczności są podejmowane i wdrażane lokalnie. Jednak gdziekolwiek na świecie działamy, łączy nas pragnienie zrobienia trzech rzeczy: ochrony pięknych miejsc na Ziemi; promowania dobrego życia; i wspierania najsłabszych.
Ochrona pięknych miejsc na Ziemi
Ochrona pięknych miejsc na Ziemi
Dążymy do ochrony pięknych miejsc na Ziemi. Prowadzimy akcje ponownego zalesiania i konserwacji zniszczonych terenów. Szacujemy, że do tej pory w ramach projektów, które wspieramy na całym świecie, posadzono ponad 763 000 drzew. Projekty te mają ogromny potencjał w zakresie ochrony zagrożonych gatunków, zapobiegania degradacji ekosystemów oraz zwiększania zdolności lasów i pól uprawnych do sekwestracji węgla z atmosfery. Poprawiają również jakość życia ludzi mieszkających na tych terenach lub w ich pobliżu, a także zapewniają cenne siedliska dla dzikich zwierząt.
Promoting Wellbeing
Promocja dobrego życia
Wspieramy i będziemy wspierać szereg organizacji, które działają na rzecz zapobiegania i leczenia problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Promoting Wellbeing -Free Hugs
Empowering Vulnerable Communities
Wspieranie słabszych
Staramy się wzmacniać słabsze społeczności, wspierając programy, które pomagają ludziom, rodzinom i społecznościom na całym świecie.